Identitat i titular de la web

La persona titular del domini web renacerdelcancer.com és Mario Valverde. L’adreça de correu electrònic de contacte és la següent: [email protected]

Les nostres dades de contacte son:

· Denominació social: Pau Simon i Udina
· NIF: 38135422-L
· Adreça de contacte: Avda. Gaudí, 7,08773 Mediona, Barcelona (Espanya).
· Email: [email protected]

Propietat intel·lectual

T’informem que totes les publicacions i qualsevol tipus de continguts que
es publiquen en aquesta web, tenen drets d’autor i propietat
intel·lectual, i nosaltres en som els únics titulars. En cap cas cedirem
aquests drets sense el nostre previ consentiment, explícit i per escrit.
Per tant, no es podrà reproduir, difondre, vendre, distribuir ni fer
servir amb finalitats comercials o no, els continguts d’aquesta web.
Tanmateix, som els titulars de tots els drets de propietat intel·lectual
dels textos, imatges i logotips.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola.
En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la
jurisdicció competent serà la del domicili del comprador i,
subsidiàriament, els Jutjats de Barcelona.

Modificació del contingut de l’avís legal

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment, atenent a
l’evolució d’aquesta web i els continguts que en ella es vagin oferint.